fbpx
 1. Avtalen

* Padelreiser Spania S.L forkortes til ”PRS” i vilkårene.
*
Alle bookinger må bekreftes skriftlig av PRS via en bookingbekreftelse.
* Hovedreisende er den personen i hvis navn avtalen er gjort i bookingbekreftelsen.
* Hovedreisende er ansvarlig for betaling i henhold til avtalen.
* Alle endringer og eventuelle avbestillinger må gjøres av hovedreisende.
* Hovedreisende er ansvarlig for å gi arrangøren korrekt bookinginformasjon om andre reisende som omfattes av avtalen.
* Eventuell refusjon vil bli gjort til hovedreisende.

 1. Reiser som inkluderer fly
 • Ved kansellert fly eller flyforsinkelser, som påvirker pakkereisen, kommer PRS til å kontakte hovedreisende.
 • Flyreisen kan kun brukes på datoene og tidspunktene som er oppgitt på billetten.
 • Flynummer og avgangstider kan endres.
 • Plass på en gruppereise kan kanselleres frem til siste avbestillingsdato markert i bookingbekreftelsen mot et administrasjonsgebyr på €50, etter denne datoen betales hele beløpet.
 • Sluttbetaling for reisen skal være innbetalt hos PRS senest 42 dager før avreise.
 • Se nøye på reisedokumentene dere har fått.
 • Bookingen er bindende for begge parter når den er bekreftet av PRS.
 • Kostnader i forbindelse med endringer belastes kunden. Reglene til de enkelte flyselskapene gjelder for flybilletter.
 • I de tilfellene hvor en pakke- gruppereise med fly avlyses på grunn av for få deltakere, skjer en alternativ ombooking eller refusjon til hovedreisende.
 1. Betaling og bookingbekreftelse.
 • Bookingen er først bekreftet når reservasjonsgebyret på 50 % har blitt mottatt av PRS og hovedreisende har mottatt en bookingbekreftelse til den oppgitte e-postadressen.

     * Sluttbetaling for reisen skal være innbetalt hos PRS senest 30 dager før avreise

 • Dersom betaling ikke skjer i tide forbeholder vi oss retten til å kansellere reisen.

4. Avbestilling / Endringer

* Ved endring i bookingen av kunden, tar PRS et administrasjonsgebyr på 25 € pluss eventuelle leverandørkostnader.

* Den reisende har rett til å avbestille en bekreftet reise mot en kostnad hvis den reisende ikke har signert avbestillingsforsikring ved bestilling av reisen:

* 90 – 30 dager innen avreise: 50% av reisens pris

* 30 – 0 dager innen avreise: 100% av reisens pris

* Ved bytte av reisende debiteres den reisende kostnaden for navneendring hos flyselskapet og andre kostnader som kan oppstå.


5. Avbestillingsbeskyttelse

 • Kostnaden for avbestillingsbeskyttelse er fra 25€ per person.
 • Fri avbestilling frem til 14 dager innen avreise.
 • Avbestillingsbeskyttelse er ikke inkludert i prisen og må bestilles ved bookingen av reisen.
 • Avbestillingsbeskyttelse gjeller frem til avreisedato når forsikrede har vært utsatt for ulykke og har blitt påført skader, akutt sykdom eller dør, nær slektning har vært utsatt for ulykke og har blitt påført skader, akutt sykdom eller dør.

    * Avbestillingsårsaken må bekreftes skriftlig av lege, politi eller tilsvarende senest 30 dager etter avbestilling.

 • Avbestillingsbeskyttelse beskytter dere mot høyere kostnader enn et administrasjonsgebyr på 50€/person.
 • Refusjoner vil tidligst bli gjort når PRS har mottatt alle dokumenter som beviser avbestillingsvilkårene.
 1. Endelig bekreftelse / Reisedokumenter
 • Eventuelle muntlige løfter gitt ved bookingen må stå på ordrebekreftelsen fra PRS for å være gyldige.
 • Reisedokumentene leveres etter at full betaling er gjennomført, reisende er forpliktet til å sjekke alle reisedokumenter og umiddelbart påpeke eventuelle feil. 
 1. Reiseklage
 • Eventuelle klager skal meldes til oss umiddelbart – via telefonnummer +47 906 18 336
 • Klage – reklamasjon som ikke kunne løses på stedet direkte eller på det aktuelle tidspunkt, skal skje innen 1 måned fra slutten av reisen. Klagen må være skriftlig da kundens synspunkter vil bli behandlet av både den aktuelle selgeren og selskapets adm. dir..
 • Den reisende har ikke krav på erstatning dersom arrangøren viser at feilen skyldes en hindring utenfor arrangørens kontroll slik som værforhold, naturkatastrofer, streik, pandemier.
 1. Aldersgrense 18 år
 • Den reisende kan ikke bestille reise uten å ha fylt 18 år.
 • Dersom den reisende er yngre enn 18 år og ønsker å bestille reise, kan den reisendes foresatte kontakte PRS for en diskusjon om egnethet.
 1. PRS rett til å bryte avtalen ved uforutsigbare hendelser.


PRS har rett til å heve avtalen, etter at avtalen er blitt bindende dersom den planlagte reisen inntreffer under en katastrofe, pandemi, krigshandling, generalstreik eller annen inngripende hendelse, som i vesentlig grad påvirker reisen eller forholdene på destinasjonen ved tidspunkt reisen skal gjennomføres. PRS forbeholder seg også muligheten ved en hendelse av Force Majeure karakter eller sykdom hos tiltenkte reiseledere til å kunne endre oppsettet av en reise.